Εκπαιδευτικό εργαστήριο στην Κωνσταντινούπολη

IMG_5376

Istanbul2013a
photos by Kariofyllis Gro

Istanbul1Επιστρέψαμε μόλις από Κωνσταντινούπολη!

Παρέα με άλλους 25 περίπου εθελοντές και εργαζόμενους από 8 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία) συμμετείχαμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκεί (14-23 Απριλίου) με σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχης, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης και παραγωγής media.

Γνωρίσαμε ανθρώπους και οργανώσεις, ενημερωθήκαμε για κοινωνικά θέματα, παρήγαμε υλικό, αποκτήσαμε χρήσιμες γνώσεις που θα μας βοηθήσουν στην εργασία με τους νέους στις χώρες μας.

Δημιουργήσαμε μικρά βίντεο σχετικά με τον πολίτισμό, το περιβάλλον και τις εθνικές μειονότητες μέσα στην Τουρκία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώθηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο Youth4Media και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση.

<p><a href=”http://vimeo.com/64954362″>Istanbul – Bugraham´s Dream – Youth4Media</a> from <a href=”http://vimeo.com/digitalmaster”>Nico</a&gt; on <a href=”http://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.