Εκπαιδευτικό εργαστήριο στην Κωνσταντινούπολη

Επιστρέψαμε μόλις από Κωνσταντινούπολη! Παρέα με άλλους 25 περίπου εθελοντές και εργαζόμενους από 8 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία) συμμετείχαμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκεί (14-23 Απριλίου) με σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχης, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης και παραγωγής media. Γνωρίσαμε ανθρώπους και οργανώσεις, ενημερωθήκαμε για κοινωνικά…

Hannover (May 2012)

Tον Μάϊο του 2012 συμμετείχαμε στο “ MediaTrainer for Digital Creativity and Cultivating awareness on climate change ” που διοργανώθηκε από το Project Werk:statt στο Hannover (DE).