Εκπαιδευτικό εργαστήριο στην Κωνσταντινούπολη

Επιστρέψαμε μόλις από Κωνσταντινούπολη! Παρέα με άλλους 25 περίπου εθελοντές και εργαζόμενους από 8 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία) συμμετείχαμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκεί (14-23 Απριλίου) με σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχης, της περιβαλλοντικής συνείδησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης και παραγωγής media. Γνωρίσαμε ανθρώπους και οργανώσεις, ενημερωθήκαμε για κοινωνικά…

Media Training in Lublin (Oct.2012)

Toν Οκτώβριο συμμετείχαμε στο media training “Youth Mediatraining for employability&environment”  στο Lublin(PL). Σκοπός ήταν η ενίσχυση τοων ικανοτήτων των συμμετεχόντων στη χρήση των media για την προώθηση περιβαλλοντικών θεμάτων. Δείτε το album των φωτογραφιών Posted by European Youth4Media Network e.V. on Thursday, 11 October 2012 ” target=”_blank”>εδώ Παρήγαμε μία σειρά ενημερωτικών άρθρων και video, το σύνολο…